# ادبی

دور باید شد دور

   .....قایقی خواهم ساخت......خواهم انداخت به آب                           دور خواهم شد از این خاک غریب.......        ....دور باید شد دور........                                        پشت ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 18 بازدید