سکوتی از جنس سنگ

سلام

هیچ طمعی پشت این سلام نیست!

تنها خواستم یادت کنم همین! 

گفتم شاید به یادم باشی اما نخواهی سکوتت را بشکنی!

می دانم که می دانی سکوتت را به بی تفاوتی تعبیر می کنند

اما باز هم سکوت می کنی!!!

و من گاهی احساس می کنم که با سنگها به گفتگو  نشسته ام!

و اینگونه حرفهایم باد هوا می شوند!

و سنگها سنگین تر!!!

/ 19 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه

نباید بهش سلام میکردی یاد کردن دیگرا نباید براشون تکلیف پاسخ ایجاد کنه! میتونستی بگی بیادتم اما سلام پاسخ واجب داره و تو توی معذورات گذاشتیش این اصلا درست نیست ها...

شیدا

سلام مرسی که قابل دونستی و اومدی با افتخار لینک شدی [قلب]

شیدا

سلام مرسی که قابل دونستی و اومدی با افتخار لینک شدی [قلب]

مرضیه

سلام شیرین خانم ممنون که به وبم اومدید خوشحالم کردید بازم سر بزنید

مرضیه

سلام شیرین خانم ممنون که به وبم اومدید خوشحالم کردید بازم سر بزنید

ساقی

سلام حالا سبک شدی؟؟[گل]

مريم پارسا

خدا را در قلب كساني ديدم كه بدون هيچ توقعي مهربانند.مثل شما...[گل]

امین

سلام سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست دلشده پایبند گردن جان در کمند زهره گفتار نه که این چه سبب و آن چراست گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست گر برود جان ما در طلب وصل دوست حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست گر بنوازی به لطف ور بگذازی به قهر حکم تو بر ما روان زجر تو بر ما رواست دعوی عشاق را سرو نخواهد بیان گونه زردش دلیل ناله زارش گواست مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل عقل گرفتار عشق٬صبر زبون هواست مالک ملک وجود٬حاکم رد و قبول هر چه کند جور نیست٬ور تو بنالی جفاست تیغ برآر از نیام٬زهر برافکن به جام کز قبل ما قبول٬ وز طرف ما رضاست هرکه به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند٬مدعی بی وفاست سعدی از اخلاق دوست هر چه براید نکوست گو همه دشنام ده کز لب شیرین دعاست...

امین

سلام حرف کمی نبود قرار ومدار عشق اما چه فایده – که نفهمیم یار را! ای روح های ناب ! دوباره به پا کنید قدری برای اهل زمستان بهار را !