امید واهی

غمگینم


چونان پیرزنی


که آخرین سربازی که از جنگ برمیگردد

پسرش نیست!
/ 5 نظر / 32 بازدید
اسطوره عصیان

رهبران سیاسی دنیا برای دست یابی به اهداف کثیفشان همیشه به جای صلح به جنگ قداست دادند و مردم را برای کشته شدن تحریک کردند ای کاش یاد بگیریم گلوله بد است تفنگ را باید کشت خوشحال میشم سر بزنی

سید جمال طباطبایی ازاد

با سلام از شما خبری نیست دوست گلم

یاسی

چه چشمای نگران و منتظری داره...