/ 1 نظر / 89 بازدید
آريا

درود بر شما اينجا و آنجا هرچه بخواهيم همان است فقط ما كم ميخواهيم ما دلتنگي و بي رنگي و پائيز و هوايي گرفته را ميخواهيم و هميشه همان را داريم ما خود شادي نميخواهيم ما خود به دنبال رنگين كمان نيستيم .