این جا که ماییم

این جا که ماییم

هر لبخندی خنجری ست...

و هر که با تو همخون تر به خون ات تشنه تر


/ 2 نظر / 38 بازدید
جواد

میلاد حضرت معصومه و روز دختر بر شما نیزمبارک با شد

سيمرغ

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی ! رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــُـو . . . و رویِ آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!