/ 6 نظر / 60 بازدید
رضا

فکر نکنم موبایل سرطان باشد این هیولا دل سیر نشده انسانهاست

m

دلخوشیمان شده گوشی مشغول تلفن حرفهایمان شده پست ✉ دلداریمان شده لایک" نظرمان شده کامنت Cm صورتهایمان کاردستی جراح ☜☺ قلبها مجازی ☜ افکار ها همه دنبال خیانت ♀♂ این وسط دنبال عشق پاک و حقیقى هستیم ♥ اندر احوالات برخی از ماها.............!!!

m

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

مهدی مظاهری

موبایل خیلی گریبان مردم گرفته

محمد

اندر احوالات روزگارما[ناراحت][ناراحت]